Jestes w: Strona glowna > Ryby > Z rodziny karpieńcowatych

Z rodziny karpieńcowatych

Wśród ryb hodowanych w akwariach spotkać można ryby należące do rodziny karpieńcowatych. W naturalnym środowisku rybki te żyją w ciepłych, zwrotnikowych lub podzwrotnikowych wodach. W naturalnym środowisku ryby te są bardzo pospolite, można je spotkać nawet w rowach przydrożnych. Najwięksi przedstawiciele tej rodziny osiągają maksymalnie 15 cm długości. Za jednego z najładniejszych przedstawicieli tej rodziny uważany jest szczupieńczyk liniowany. W wielu akwariach można zobaczyć także gupiki, które należą do rodziny pielęgnicowatych. Gupiki dobrze czują się w towarzystwie innych ryb, są spokojne i mało wymagające. Często nazywa się je pawimi oczkami. Ryby z rodziny pielęgnicowatych są bardzo różnorodne pod względem kształtu, osiąganych rozmiarów, rozrodu oraz pod względem kolorystycznym. W naturalnym środowisku największa ilość ryb z rodziny pielęgnicowatych żyje na kontynencie afrykańskim. Są powszechnie spotykane w rzece Kongo i Niger. Poza popularnymi gupikami do przedstawicieli tej rodziny należy także gębacz wielobarwny. W akwariach można spotkać także ryby z rodziny błędnikowców. Wśród nich wyróżnia się bojownik syjamski. Ryby te pochodzą z Półwyspu Indochińskiego i są bardzo wojowniczymi rybkami. Najbardziej agresywne są samce tych rybek. Ryby te są na tyle agresywne, że w jednym akwarium nie jest możliwe hodowanie dwóch samców. Po okresie tarła usuwa się także z akwarium samicę, potomstwem opiekuje się samiec.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: