Jestes w: Strona glowna > Ryby > O rybach ciepłolubnych

O rybach ciepłolubnych

Bardzo atrakcyjnym środowiskiem życia dla ryb ciepłolubnych są pełne niewielkich bezkręgowców i bujnych roślin stawy. W stawach żyją przede wszystkim te gatunki ryb, które tolerują panujące w stawach niedobory tlenu. Stawy i jeziora z ciepłą wodą i bujną roślinnością zamieszkują między innymi karpie. W sprzyjających warunkach karpie mogą osiągnąć wagę 20 kg. Mniejszym krewniakiem karpi są liny. Liny żywią się bezkręgowcami, które zbierają z dna jeziora czy stawu. Okres zimy liny spędzają zagrzebane w mule, po uprzednim otoczeniu swojego ciała śluzem. Pozwala im to przetrwać zimę nawet w płytkich akwenach. W górnych odcinkach rzek i w szybkich nurtach strumieni żyją lipienie, strzeble i pstrągi potokowe. Lipienie żyją nie tylko w rzekach i strumieniach Europy, ale także Azji i Ameryki Północnej. Są to ryby bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia wód dlatego ich populacja znacznie się zmniejszyła w wyniku zanieczyszczenia środowiska. Środowisko, w którym żyją te ryby nazywane jest krainą lipienia i pstrąga. Typowe ryby środkowych odcinków rzek to klenie, jelce i brzany. Ryby te należą do rodziny karpiowatych. Dla dolnych odcinków rzek typową rybą jest leszcz. Na całej długości rzek występują miętusy, choć najczęściej są one spotykane w górnych biegach rzek. Miętusy są słodkowodnymi rybami, które należą do rodziny dorszowatych. Są to jedyne ryby słodkowodne, które są przedstawicielami tej rodziny.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: