Jestes w: Strona glowna > Ryby > O różnych gatunkach ryb

O różnych gatunkach ryb

Na świecie żyje w chwili obecnej 43 tysiące gatunków kręgowców. Kręgowce te należą do 3 gromad ryb. Te gromady to ryby kostnoszkieletowe, chrzęstnoszkieletowe oraz bezszczękowe. Do ryb bezszczękowych należą śluzice oraz minogi. Ryby te mają długi, wężowaty kształt. Mogą one osiągać metr długości. Szkielet tych ryb jest zbudowany z chrząstki. Mają one gładką, pozbawioną łusek skórę, nie posiadają także parzystych płetw i szczęk. Śluzice to morskie padlinożerce, rzadko polujące na osłabione ryby. Minogi są organizmami słodkowodnymi. Niektóre spośród nich spędzają jednak dorosłe życie w wodach morskich, a w wodach słodkowodnych spędzają jedynie czas podczas rozrodu. Część minogów jest pasożytami, które odżywiają się miękkimi tkankami i krwią ryby-żywiciela. Minogi składają ikrę w górnych odcinkach rzek. Po wydaniu spermy i jaj, giną. Młodociane minogi przez 7 lat żyją w zbiornikach wodnych na lądzie, a dopiero po przejściu metamorfozy, już jako osobniki dorosłe, wędrują do jezior lub mórz. Ryby z gromady chrzęstnoszkieletowych są rybami, które żyją jedynie w wodach mórz. Zaliczane są do nich ryby płaszczkokształtne oraz rekinokształtne. Ryby te wyróżniają się posiadaniem 2 par płetw i 2 szczękami. Ciało tych ryb pokryte jest plakoidalnymi łuskami. Rolę zębów u rekinów także pełnią te łuski. Rekiny wyróżniają się także skomplikowaną budową mózgu. Mają one bardzo dobrze rozwinięte zmysły wzroku, czucia i smaku.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: