Jestes w: Strona glowna > Ryby > Liny i karasie

Liny i karasie

Płytkie jeziora o mulistym dnie oraz spokojne odcinki rzek zamieszkują liny. Najczęściej można je spotkać w zbiornikach, które są bujnie porośnięte oraz w takich zbiornikach, których głębokość nie przekracza 2 m. Liny są rybami o krępej budowie, ich ciało pokryte jest głęboko i mocno osadzonymi drobnymi łuskami. Liny posiadają także charakterystycznie zaokrąglone płetwy, ich paszcza jest mała, a kolejną charakterystyczną cechą ich wyglądu są dwa wąsiki znajdujące się w kącikach pyska. W zależności od środowiska, w którym żyją, liny mogą mieć bardzo różne ubarwienie. Jeżeli żyją w czystych wodach, przyjmują kolor zielonkawożółty. Z kolei w zmętniałych wodach mogą przybrać barwę praktycznie czarną. Pożywieniem tych ryb są wygrzebywane przez nie z mułu bezkręgowce. Liny dorastają do 40 cm. Są mało wymagające pod względem zawartości tlenu w wodzie oraz pod względem temperatury. Niesprzyjające warunki zimowe mogą przetrwać zagrzebane w mule. Równie wytrzymałymi rybami na niesprzyjające warunki życia są żerujące w mulistych dnach piskorze i karasie. Karasie są rybami wyjątkowo wytrzymałymi, zamieszkują nawet wysychające w okresie lata starorzecza czy niewielkie glinianki. Potrafią przeżyć nawet w zbiornikach, które okresowo są pozbawione tlenu. Wyjątkowo do życia w środowisku ubogim w tlen przystosowały się także piskorze. Potrafią one oddychać chwytanym spod powierzchni wody tlenem atmosferycznym.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: