Jestes w: Strona glowna > Ryby > Kilka podstawowych informacji

Kilka podstawowych informacji

Człowiek od zawsze próbował zrozumieć i uporządkować informacje na temat środowiska naturalnego. Aktualny podział organizmów wyróżnia dwa największe królestwa przyrodnicze. Są to rośliny oraz zwierzęta. Kwestia bakterii i grzybów wciąż budzi sporo wątpliwości. Organizmy zwierzęce dzielimy na kilka kategorii. Za kryterium podziału przyjęto różnice w budowie anatomicznej, wskazujące na pochodzenie gatunków. Ryby, podobnie jak ssaki czy płazy, posiadają strunę grzbietową osłoniętą kręgosłupem. Dlatego zaliczamy je do kręgowców. Kręgowce w toku ewolucji wykształciły sztywny szkielet wewnętrzny. Anatomia ryb nasuwa przypuszczenie, że dały one początek pozostałym, nieco bardziej rozwiniętym gromadom kręgowców. Cechą charakterystyczną ich budowy jest pęcherz pławny, linia boczna oraz płetwy. Imponująca jest również liczebność tej gromady. Szacuje się, że ryby stanowią ponad połowę wszystkich kręgowców! Ich naturalnym, a właściwie jedynym środowiskiem życia, jest woda. Niektóre okazy można spotkać tylko w zbiornikach słodkowodnych. Rzeki, jeziora i stawy obfitują w wiele pospolitych gatunków. Ryby, które najczęściej pojawiają się na naszych stołach, zamieszkują słone wody mórz i oceanów. Człowiek traktuje ryby przede wszystkim jako element zdrowej diety. Jednak niektóre gatunki, ze względu na ich wyjątkowe piękno, zyskały rolę pupili. W niektórych domach i biurach rybki akwariowe pełnią rolę żywej ozdoby.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: