Jestes w: Strona glowna > Ryby > Grupy rozrodcze ryb

Grupy rozrodcze ryb

W każdym niemalże naturalnym zbiorniku wodnym na Ziemi żyją wszystkim na znane ryby. Są to kręgowce posiadające skrzela oraz płetwy umożliwiające im funkcjonowanie w podwodnym świecie. Ze względu na fakt, iż są one najstarszą (pojawiły się już czterysta osiemdziesiąt milionów lat temu) najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną grupą organizmów na Ziemi, to można wyróżnić ich wiele różnorodnych strategii rozrodczych. Wyróżnia się bowiem siedem grup rozrodczych ryb pod względem miejsca składania ikry. Pierwszą z nich są ryby litofilne. Okazy należące do tego rodzaju składają jaja na twardym i piaszczysto – kamiennym podłożu, zazwyczaj w miejscach płytkich charakteryzujących się odpowiednio natlenioną wodą. Ich odmianą a raczej podgrupą są ryby speleofilne, które składają ikrę pod kamieniami. Druga grupą są ryby fitofilne, składające ikrę w wodach stojących w miejscach porośniętych roślinnością. Ryby psammofilne natomiast, składają jaja również w roślinności jednak w odróżnieniu do ryb fitofilnych, nie ograniczają się jedynie do wód stojących. Charakterystycznymi dla nich miejscami się brzegi zbiorników wodnych. Ryby pelagofilne, są trzecią grupą rozrodczą ryb. Ikra tego rodzaju ryb swobodnie unosi się w toni wodonej w strefie pelagialnej. Kolejną grupą są ryby pelagolitofilne. Ikra tych ryb zostaje złożona na podłożu twardym, jednak nurt wody porywa je i unosi je tuż nad dnem. Ryby ostrakofilne natomiast składają ikrę do jamy płaszczowej małży. Ostatnią grupą rozrodczą ryb są ryby ochraniające ikrę. Tworzą one gniazda, do których składają ikrę. Ponadto jaja mogą być przez nie składane także do różnorodnych zagłębień, szczelin skalnych, muszli mięczaków bądź mogą być poddawane inkubacji w pyski jednego z rodziców. Niektóre gatunki z tego rodzaju ryb potrafią nawet opiekować się swoim potomstwem.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: