Jestes w: Strona glowna > Ryby > Charakterystyka budowy anatomicznej

Charakterystyka budowy anatomicznej

Większość gatunków ryb kostnoszkieletowych charakteryzuje się bardzo podobną budową ciała. Ma to związek ze środowiskiem, w którym żyją. Można powiedzieć, że ich organizm całkowicie przystosował się do życia pod wodą. Ciało ma opływowy kształt, dzięki czemu łatwiej i szybciej poruszają się w płynie. Szkielet składa się z dwóch części, a mianowicie z czaszki oraz kręgosłupa. Połączenie głowy z tułowiem jest nieruchome, ponieważ u ryb nie występują kręgi szyjne. Kończyny są bardzo charakterystyczne. Większość kręgowców posiada chwytne kończyny przednie i tyle. Ryby kostnoszkieletowe wykształciły płetwy, które stanowią kolejny przykład przystosowania do warunków panujących w ośrodku płynnym. Fałdy skórne rozpięte na promienistych kościach pomagają w pokonaniu oporu hydrodynamicznego. Za wymianę gazową odpowiadają skrzela. Wzdłuż ciała biegnie linia boczna. Jest to swoisty narząd zmysłu, występujący tylko u tej gromady kręgowców. Linia jest zbiorem drobnych otworków, w których znajdują się zakończenia nerwów. Dzięki temu osobnik zyskuje informacje o ciśnieniu osmotycznym, kierunku przepływu wody oraz jej składzie chemicznym. Bardzo ważną cechą jest zmiennocieplność. W ten sposób ryby dostosowały się do zmiennych warunków temperaturowych panujących w zbiornikach wodnych. Warto jeszcze zwrócić uwagę na narząd zwany pęcherzem pławnym. To cienka błona przypominająca woreczek, wypełniona mieszaniną gazów. Jej zadanie polega na regulacji ciężaru właściwego ryb.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: