Jestes w: Strona glowna > Ryby > Budowa zewnętrzna ryb

Budowa zewnętrzna ryb

Rybę każdy widział – to fakt niepodważalny – albo w akwarium albo w jeziorze albo w telewizji a w ostateczności na talerzu. Jednak we wszystkich wypadkach charakteryzuje się ona konkretnym i odpowiadającym tylko jej kształtem. Ów kształt jest dostosowaniem do warunków środowiska, w którym te stworzenia żyją. Nie są to jednak jedyne elementy, które wpływają na ich kształt. Budowę ryb kształtuje także zapełnienie nisz ekologicznych pozwalające na zdobywanie pokarmu bądź ucieczkę przed drapieżnikami. Ze względu na fakt, iż każdy gatunek ryb charakteryzuje się odmienna budową możemy wnioskować o ogromnych zdolnościach przystosowawczych tej grupy zwierząt. Wyróżnia się bowiem dziewięć podstawowych kształtów ciała ryb: podstawowy (wrzecionowaty; np. tuńczyki), torpedowaty, strzałkowaty (np. szczupakowate), silnie bocznie spłaszczony (np. okoniokształtne), igłowaty (np. igliczne), węgorzowaty (np. węgorzokształtne), wstęgowaty, spłaszczony grzbietobrzusznie (np. rajowate) oraz asymetrycznie bocznie spłaszczony (np. flądro kształtne). Rzadziej spotykanymi kształtami ryb są te występujące u najeżkowatych, koników morskich, samogłowowatych, żagnicowatych, paszczękowatych oraz żabnicokształtnych. Głowa ryb może charakteryzować się otworem gębowym w położeniu górnym u ryb pobierających pokarm z powierzchni wody, w położeniu końcowym u ryb, które pływają w toni wodnej oraz w położeniu dolnych, w przypadku ryb pobierających pokarm z dna zbiornika.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: